منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته حقوق

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق

انتخاب درست منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق در هر آزمونی، اولین قدم درست در مسیر حرکت به سوی قبولی در آن آزمون است. آزمون کارشناسی ارشد رشته حقوق نیز با توجه به بازار کار خوب و آینده خوب رشته حقوق در سال‌های اخیر داوطلبان زیادی را به خود جلب کرده است.

یکی دیگر از کلیدهای مهم در آزمون کارشناسی ارشد حقوق با توجه به تعداد بالای گرایش‌های این رشته انتخاب درست و هدفدار گرایش با توجه به علاقه اینده شغلی و هدف از ادامه تحصیل در کارشناسی ارشد این رشته است.

منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق درس متون حقوق به زبان (انگلیسی و فرانسه)

مجموعا 30 سوال طرح می شود که 10 سوال اول از لغات زبان عمومی می باشد. 5 سوال بعدی گرامر می‌باشد که در قالب cloze test می‌باشد. 15 سوال آخر از متون حقوقی تخصصی می­باشد.

منابع کنکور ارشد حقوق
 •    ۵۰۴ واژه ضروری ، انتشارات جنگل
 •  واژگان ضروری تافل؛ انتشارت جنگل
 •   کتاب زبان عمومی زیرذره‌بین 1 و 2 و 3، جهانشاهی، نگاه دانش
 • کتاب انگلیسی برای دانشجویان حقوق، فرهاد مشفقی، انتشارات سمت
 •  کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوق، محمدکاظم حبیب زاده، انتشارات جنگل
 • Law made simple ، ترجمه اسماعیل صغیری ، نشر میزان
 •  A level and AS level law ، ترجمه محمد تقی رفیعی ، انتشارات مجد
 • Oxford's law dictionary
 • Law texts ، دکتر گودرز افتخار جهرمی

منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق درس حقوق مدنی

تعداد سؤالات اين درس در آزمون 20 سوال می­باشد.

 •  کتاب حقوق مدنی اشخاص و محجورین، سید مرتضی قاسم زاده و سید حسین صفایی، انتشارات سمت
 •  کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، ناصر کاتوزیان
 • کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی (قرارداد – ایقاع)، ناصر کاتوزیان
 • کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، ناصر کاتوزیان
 • کتاب حقوق مدنی، مختصر حقوق خانواده، تالیف حسین صفایی، انتشارات میزان
 •   کتاب عقود معین (جلد ۱ و ۲)، ناصر کاتوزیان
 •  کتاب وصیت و ارث، اخذ به شفعه، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان
 • کتاب ارث، مهدی شهیدی، انتشارات سمت

منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق درس حقوق تجارت

تعداد سؤالات اين درس در آزمون 15 سوال می­باشد.

 •  حقوق تجارت (دوره کامل)، دکتر ربیعا اسکینی، انتشارت سمت
 • کتاب قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، تالیف محمد دمیرچلی، علی حاتمی، محسن قرائتی، ناصر کاتوزیان و بهروز اخلاقی
 • کتاب حقوق تجارت (۴ جلدی)، ستوده تهرانی، انتشارات دادگستر
 •  مجموعه قوانین و مقررات قانون تجارت، محمد کاظمی فر، نشر سروشگان

 منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق درس متون فقه

تعداد سؤالات این درس در آزمون 20 سؤال می­باشد.

 •  لمعه دمشقیه دو جلد،  شهید اول
 •  تحریر الروضه، علیرضا امینی و محمدرضا آیتی، انتشارات سمت
 •  فقه استدلالی: ترجمه تحرير الروضه في شرح اللمعه المشقيه، تالیف علیرضا امینی و محمدرضا آیتی، مترجم سیدمهدی دادمرزی، انتشارات کتاب طه.

منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق درس آئین دادرسی مدنی

تعداد سؤالات این درس در آزمون 15 سؤال می­باشد.

 •  کتاب آيين دادرسي مدني ( جلد ۱ و ۲ و ۳)، تالیف عبدالله شمس، انتشارات ميزان
 •  مجموعه قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی، محمد کاظمی فر ، نشر سروشگان
 • قانون شوراهای حل اختلاف - قانون اجرای احکام مدنی - قانون نحوه اجرای حکومیت های مالی - قانون دیوان عدالت اداری - قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب(موجود در منبع بالا)

منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق درس حقوق جزای اختصاصی

تعداد سؤالات اين درس در آزمون 20 سوال می­باشد.

 • کتاب حقوق کیفری اختصاصی جلد 1 و 2 و 3، ، دکتر حسین میرمحمد صادقی، انتشارات میزان.

منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق درس حقوق جزای عمومی

تعداد سؤالات اين درس در آزمون 15 سوال می­باشد.

 •  حقوق جزای عمومی، دکتر محمد علی اردبیلی ( 3 جلد)
 • مجموعه قوانین و مقررات قانون مجازات اسلامی، محمد کاظمی‌فر، نشر سروشگان

منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق درس حقوق بین­ الملل عمومی

تعداد سؤالات اين درس در آزمون 15 سوال می­باشد.

 •  حقوق بين‌الملل عمومي دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي ، انتشارات گنج دانش
 •   حقوق معاهدات بين‌المللي، دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي ، انتشارات گنج دانش
 •  کتاب حقوق بین الملل عمومی (جلد ۱ و ۲)، تالیف سید باقر میرعباسی، انتشارات میزان

سروشگان

برای خرید و ارسال سریع هر یک از منابع کنکور ارشد رشته حقوق کلیک کنید

سروشگان

منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق درس حقوق اداری

تعداد سؤالات اين درس در آزمون 15 سوال می­باشد.

 • كتاب حقوق اداري، منوچهر طباطبائي موتمني، انتشارات سمت
 • کتاب حقوق اداري (۱ و ۲)، رضا موسي زاده، انتشارات میزان

منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق درس حقوق بین ­الملل اختصاصی

تعداد سؤالات اين درس در آزمون 20 سوال می­باشد.

 • کتاب تعارض قوانین، تالیف نجاد علی الماسی، انتشارات میزان
 • حقوق بین الملل خصوصی، تالیف محمد نصیری، انتشارات آگه

منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق درس حقوق اساسی

تعداد سؤالات اين درس در آزمون 15 سوال می­باشد.

 •  کتاب حقوق اساسی، منوچهر طباطبائی موتمنی، انتشارات میزان
 • کتاب بایسته های حقوق اساسی، سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، انتشارات میزان
 •  قانون اساسی و نظریات تفسیری شورای نگهبان

منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق درس حقوق مدنی (تعهدات)

تعداد سؤالات اين درس در آزمون 20 سوال می­باشد.

 •  کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی (قرارداد – ایقاع)، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان
 •  کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی: وقایع حقوقی، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات شرکت سهامی انتشار
 • کتاب قواعد عمومی قراردادها (جلد ۱ و ۲)، تالیف حسین صفایی، انتشارات انتشارات میزان

 منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق درس آئین دادرسی کیفری

تعداد سؤالات اين درس در آزمون 15 سوال می­باشد.

 •  آیین دادرسی کیفری 1و 2 (دکتر خالقی) ( 2 جلد)
 • کتاب آیین دادرسی کیفری (جلد ۱ و ۲)، تالیف محمد آشوری، انتشارات سمت
 •  کتاب مجموعه قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری، محمد کاظمی فر، انتشارات سروشگان
منابع کنکور

منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق درس حقوق جزاء و آئین دادرسی کیفری

تعداد سؤالات اين درس در آزمون 15 سوال می­باشد.

 •  استفاده از منابع

سازمان­های بین­ المللی

تعداد سؤالات اين درس در آزمون 15 سوال می­باشد.

 • کتاب سازمان هاي بين المللي، تالیف رضا موسي زاده، انتشارات ميزان
 • کتاب سازمان‌های بین‌الملی، تالیف محمد غفوری، انتشارات سمت

 منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق درس حقوق ارتباطات

تعداد سؤالات اين درس در آزمون 15 سوال می­باشد.

 • جزوه حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
 • جزوه حقوق ارتباطات دانشگاه شهید بهشتی

منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق دروس تخصصی رشته­ های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده (اشخاص تا وصیت و ارث) و آئین دادرسی مدنی (دعاوی خانوادگی))

تعداد سؤالات اين درس در آزمون 35 سوال می­باشد.

 • حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تالیف سید مرتضی قاسم زاده و سید حسین صفایی، انتشارات سمت
 • دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان
 • دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی (قرارداد – ایقاع)، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان
 • دوره مقدماتی حقوق مدنی: وقایع حقوقی، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات شرکت سهامی انتشار
 •  حقوق مدنی: مختصر حقوق خانواده، تالیف حسین صفایی، انتشارات میزان
 •  عقود معین (جلد ۱ و ۲)، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان
 •  وصیت و ارث، اخذ به شفعه، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان
 •  ارث، تالیف مهدی شهیدی، انتشارات سمت
 • حقوق مدنی: اعمال حقوقی، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات شركت سهامي انتشار
 •  حقوق مدنی: وقایع حقوقی، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات شرکت سهامی انتشار
 • قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان.کتاب اثبات و دلیل اثبات (۲ جلدی)، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان
 •  سقوط تعهدات، تالیف مهدی شهیدی، انتشارات مجد
 •  قواعد عمومی قراردادها (جلد ۱ و ۲)، تالیف حسین صفایی، انتشارات میزان
 •  نظریه عمومی تعهدات، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان
 •  مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، تالیف حسین صفایی و حبیب الله رحیمی، انتشارات سمت
 • تشکیل قراردادها و تعهدات، تالیف مهدی شهیدی، انتشارات مجد
 • حقوق مدنی (جلد ۱ و ۲ و ۳)، تالیف سیدحسن امامی، انتشارات اسلامیه
 • حقوق مدنی، تالیف مهدی شهیدی، انتشارات مجد
 • کتاب آيين دادرسي مدني ( جلد ۱ و ۲ و ۳)، تالیف عبدالله شمس، انتشارات ميزان
 •  مجموعه قوانینی و مقررات آئین دادرسی مدنی و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، محمد کاظمی فر، نشر سروشگان
منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته صنایع

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد صنایع

در منابع کنکور کارشناسی ارشد صنایع عنوانی برای این رشته از مهندسی است که برای بیان کردن راهکار و چاره ای در علم مدیریت سازمان ها و صنعت های مختلف میباشد .مهندس صنایع سعی بر این دارد که با تلفیق علوم و دروس مهندسی و مدیریت بالاترین بازده و میزان بهره وری سیستم را داشته باشد .
تعاریف خاصی از مهندسی صنایع ارائه میشود به طور مثال رشته ای که بیانی از علم مدیریت میباشد, مهندسی صنایع که در کشور ما تدریس میشود. بر پایه ی بهینه سازی ، کارسنجی و زمانسنجی میباشد . یعنی بهینه کردن سیستم برای افزایش بازده کار ، مدیریت کارهای انجام شده و مدیرت زمان صرف شده برای به نتیجه رسیدن یک سیستم یا همون کاری که قرار بوده انجام بشه .
اولین دانشکده مهندسی صنایع در کشور در سال 1347 در دانشگاه صنعتی شریف تاسیس شد و شروع به فعالیت کرد.با خواندن توانمندی های یک مهندس صنایع خیلی راحت میتونیم به نقش پر رنگ این مهندسی در صنایع مختلف پی ببریم .

زمینه های فعالیت این رشته

همانطور که بیشتر افراد با این موضوع اشنایی دارند که زمانی یک سیستم نتیجه بخش میشود که تمام ابعاد آن به درستی کار کنند در صنعت یک سیستم کاری و تولیدی از اجزای مختلفی تشکیل شده است ,یک بعد فنی ماجرا است .بحث هایی مربوط به زمان ، دانش فنی ، هزینه های ایجاد شده ، بازده خروجی ، نیرو های انسانی و … .
رشته هایی نظیر برق ، مکانیک ، عمران و … بیشتر به ابعاد فنی مهندسی و دانش مربوط به آن میپردازد . اما مهندسی صنایع بیشتر به بعد مدیریتی این واحد میپردازد .اینکه چگونه با هزینه ای کمتر بتوانیم محصولی با کیفیت ارائه دهیم و نیز اینکه چگونه بتوانیم بازده خروجی سیستم را تحت کنترل در بیاوریم
خلاصه ی فعالیت های مهندس صنایع در حوزه صنعت توی این چند خط نوشته شد .یک مهندس صنایع فرصت های شغلی بسیاری را در راه خود میبیند .در زیر برخی از زمینه های کاری مشخص مهندس صنایع در بازار را مشاهده میکنیم :
مدیرت تولید
مدیریت مهندسی
مدیریت پروژه
مهندسی مالی
مهندسی سیستم های بهره وری
و بسیاری از این قبیل موارد که یک شخص به عنوان مهندس صنایع میتواند آنها را انجام دهد. به طور خلاصه در یک خط میتوان مهندسی صنایع رو مهندسی روش های مناسب افزایش بازده دانست !این رشته یکی از رشته های پرتقاضا در کنکور سراسری به شمار میرود .با توجه به اینکه دروس این رشته نسبت به انواع رشته های مهندسی ساده ترند میتوان این رشته را یک رشته ی ساده در انواع رشته های مهندسی دانست .

گرایش های این رشته در مقطع کارشناسی

در مقطع کارشناسی چهار گرایش: تولید صنعتی، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، تكنولوژی صنعتی و ایمنی صنعتی وجود دارد . البته این نکته هم باید گفته بشه که تنها 10 الی 15 واحد از این گرایش ها با هم تفاوت دارند و از 142 واحدی که باید پاس شوند بقیه واحد ها شبیه به یکدیگر هستند.هدف از گرایشی مانند تولید صنعتی تربیت افرادی متخصص و به اصطلاح میتوان گفت مدیران تولید.
گرایش تحلیل سیستم ها بیشتر توجه خود را بر روی راهکار هایی اتوماسیونی و سیستمی میپردازد. گرایش تکنولوژی صنعتی شباهت نه چندان نزدیک به مهندسی مکانیک پیدا میکند و نسبت به دو گرایش قبل فنی تر میشود . تربیت فردی آشنا به تکنولوژی های روز دنیا و کار با آنها در محیط کارخانه را دارد.گرایش ایمنی صنعتی مسائل و مشکلات ایمنی کارها را بررسی میکند. مانند الاینده بودن یا زیست محیطی بودن فعالیت ها . همچنین ایمنی در کار

وضعیت ادامه تحصیل در این رشته

کلیه فارغ التحصیان در تمامی گرایش های فوق میتوانند در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری هم شرکت کنند و چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور به ادامه تحصیل بپردازند.

زبان عمومی و زبان تخصصی

تعداد سؤالات مطرح شده از این درس در آزمون 30 سؤال می‌باشد.

 •  زبان عمومی ارشد زیر ذره بین (جلد1-واژگان) – هادی جهانشاهی، الناز یوسف زاده – انتشارات نگاه دانش
 •  زبان عمومی ارشد زیر ذره بین (جلد2-گرامر) – هادی جهانشاهی، الناز یوسف زاده – انتشارات نگاه دانش
 •  زبان عمومی ارشد زیر ذره بین (جلد3-تست واژگان) – هادی جهانشاهی، الناز یوسف زاده – انتشارات نگاه دانش
 • Essential words for the toefl استیون ماتیسن- انتشارات جنگل
 • Absolutely Essential 504 Word انتشارات راهیان
 •  کتاب زبان تخصصی مهندسی صنایع – مهندس شایان – انتشارات نگاه دانش (سوالات تالیفی و پاسخ کنکور)
 • زبان تخصصی و عمومی مهندسی صنایع و سیستم کنکور آزاد و سراسری (بنفش رنگ)- مهندس رضا نعمتی- انتشارات نگاه دانش

تحقیق در عملیات

تعداد سؤالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد  20 سوال بوده است.

منابع کنکور کارشناسی ارشد صنایع درس تحقیق در عملیات 1

کنکوری:

تحقیق در عملیات 1، مازیار زاهدی سرشت، انتشارات نگاه دانش

تحقیق در عملیات 1 ، ایمن پور، انتشارات کتابخانه فرهنگ

تحقیق در عملیات را قورت بده، ایمن پور، انتشارات کتابخانه فرهنگ

2000 تست تحقیق در عملیات 1 و 2 و 3 ، زاهدی سرشت، نگاه دانش

درسی:

پژوهش عملیاتی، محمدرضا مهرگان، نشر کتاب دانشگاهی

برنامه­ریزی خطی، بازارا، ترجمه اسماعیل خرم، نشر کتاب دانشگاهی

راهنمای مسائل برنامه ریزی خطی بازارا، مازیار زاهدی سرشت، نشر کتاب دانشگاهی ،

منابع کنکور کارشناسی ارشد صنایع درس تحقیق در عملیات 2

کنکوری:

تحقیق در عملیات 2، مازیار زاهدی سرشت ، انتشارات نگاه دانش

تحقیق در عملیات 2 ، ایمن پور ، کتابخانه فرهنگ

2000 تست تحقیق در عملیات، جلد1 (تالیفی) و 2 و 3 ، زاهدی سرشت، نگاه دانش

درسی:

پژوهش عملیاتی، محمد رضا مهرگان، نشر کتاب دانشگاهی

پژوهش عملیاتی پیشرفته، محمد رضا مهرگان، نشر کتاب دانشگاهی

کتاب تحقیق در عملیات(جلد دوم)، لیبرمن و هیلیر، مترجمان: وزیری و مدرس، نشر جوان

آشنایی با تحقیق در عملیات، حمدی طه، مترجم علیرضایی، طلوع و محرابیان، مرکز نشر دانشگاهی

کتاب تحقیق در عملیات 2 دکتر آریانژاد و دکتر سجادی، انتشارات علم و صنعت

کتاب برنامه ریزی خطی دکتر آریانژاد و دکتر سجادی، انتشارات علم و صنعت

كتاب تحقيق در عمليات دكتر عارفه فدوي

منابع کنکور

تئوری احتمال و آمار مهندسی

تعداد سؤالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد 20 سؤال می‌باشد.

درسی:

آمار و احتمال جان فروند، ترجمه علی عمیدی و محمد قاسم وحیدی اصل، مرکز نشر دانگاهی

 مبانی احتمال شلدون راس ترجمه احمد پارسائیان و علی همدانی

 حل­المسائل شلدون راس، ترجمه ایوزان و و شاکری، انتشارات ترمه

کنکوری:

آمار و احتمالات مهندسی (دو جلد)، دکتر مجید ایوزیان

انتشارات ترمه –   2000 تست آمار و احتمالات مهندسی، دکتر مجید ایوزیان و میثم حدادی، انتشارات نگاه دانش

مبانی احتمال را قورت بده، ایمن پور،  انتشارات کتابخانه فرهنگ

دروس تخصصی

50 سؤال از مجموعه این 5 درس طراحی می شود.

سروشگان

برای خرید و ارسال سریع هر یک از منابع کنکور ارشد رشته صنایع کلیک کنید

سروشگان

طرح ریزی واحدهای صنعتی

درسی و کنکوری

طرح ریزی واحدهای صنعتی، محمدهادی نیکوفکر و وحید عبداله زاده، انتشارات نگاه دانش

منابع کنکور کارشناسی ارشد صنایع درس کنترل کیفیت آماری

کنکوری:

 • کنترل کیفیت آماری، امیری و کوشا، انتشارت نگاه دانش
 • کنترل کیفیت آماری، سقایی، انتشارت جهاد دانشگاهی

درسی:

 • کنترل کیفیت آماری داگلاس سی مونتگومری، مترجم: دکتر رسول نورالسنا،  انتشارات علم و صنعت
 • کنترل کیفیت آماری، دکتر فاطمي قمي، انتشارات دانشگاه امیر کبیر
 • کنترل کیفیت آماری، کاظم نقندریان، انتشارات دانشگاه علم و صنعت

منابع کنکور کارشناسی ارشد صنایع درس برنامه­ ریزی و کنترل پروژه

درسی و کنکوری:

مدیریت و کنترل پروژه، علی حاج شیر محمدی، جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

مدیریت پروژه سبزه پرور، انتشارات ترمه

کنترل پروژه، مهندس فرید ممیزی و دکتر چهارسوقی، انتشارات ترمه

برنامه ریزی و کنترل پروژه، گلشنی، انتشارات زمان

منابع کنکور کارشناسی ارشد صنایع درس برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی­ها

درسی:

اصول برنامه ریزی و تولید و موجودیها، علی حاج شیرمحمدی، انتشارت ارکان دانش

کنکوری:

کنترل تولید و موجودی، وحید عبداله زاده و محمدهادی نیکوفکر، انتشارات نگاه دانش

کنترل تولید و موجودی، جواد حسن پور، انتشارات راهیان ارشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد صنایع درس اقتصاد مهندسی

درسی:

اقتصاد مهندسی اسکونژاد، دانشگاه امیرکبیر

کنکوری:

اقتصاد مهندسی (ویرایش جدید)، دکتر امیری، مهندس زند، انتشارات نگاه دانش

اقتصاد مهندسی حسن پور و حسینی، راهیان ارشد

ریاضی عمومی 1 و 2

سؤالات این درس در 20 سؤال است.

درسی و کنکوری:

ریاضی عمومی 1 و 2 ، مسعود، آقاسی، انتشارات نگاه دانش

اقتصاد عمومی 1 و 2

تعداد سؤالات این درس 20 تست است.

درسی و کنکوری:

اقتصاد خرد، محسن نظری، انتشارت نگاه دانش

اقتصاد کلان محسن نظری، انتشارات نگاه دانش

2000 تست اقتصاد خرد و کلان ، محسن نظری، نگاه دانش

اصول مدیریت و تئوری سازمان

از این درس 20 سؤال مطرح شده است. حجم این درس نسبتاً بالاست.

کنکوری:

 • کتاب تئوری های مدیریت نگاه دانش نوشته حسین جلیلیان و سید رضا سید جوادین، انتشارت نگاه دانش
 • کتاب جامع مدیریت ؛ تهیه و تنظیم : مهرداد پرچ؛ انتشارات مهربان نشر
 • مجموعه سوالات طبقه بندی شده تئوری های مدیریت ؛تهیه و تنظیم : مهرداد پرچ؛ انتشارات مهربان نشر

درسی:

 • مدیریت عمومی، مهدی الوانی، نشر نی
 • نظریه سازمان (ساختار و طرح سازمانی)؛ تالیف استیفن. پی. رابینز؛ ترجمه: سیدمهدی الوانی و حسن دانایی فرد؛ انتشارات صفار
 • اصول و مبانی سازمان و مدیریت، تألیف دكتر علی رضاییان، انتشارت سمت
 • مدیریت رفتار سازمانی، دكتر علی رضاییان، انتشارت سمت
 • مدیریت منابع انسانی، تألیف دكتر اسفندیار سعادت، انتشارات سمت
 • مروری جامع بر تئوری‌های مدیریت، دكتر سیدرضا سیدجوادین، انتشارات نگاه دانش
منابع کنکور کارشناسی ارشد صنایع

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مکانیک

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مکانیک

امروزه تعداد زیادی از دانشجویان متقاضی ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد هستند و برای موفقیت در کنکور ارشد و قبولی در دانشگاه مورد علاقه خود با یکدیگر رقابت کرده و باید بتوانند رتبه بالایی در این آزمون کسب کرده و از سایر داوطلبین پیشی بگیرند. برای موفقیت در این امر نیز داشتن برنامه ریزی درسی مناسب بسیار اهمیت دارد. یکی از مواردی که می تواند در آمادگی کنکور ارشد به ما کمک کند دانستن منابع کنکور کارشناسی ارشد مکانیک است.

شرکت در آزمون ارشد مکانیک برای کلیه افراد با مدرک کارشناسی بدون توجه به رشته کارشناسی امکان پذیر می باشد. هر داوطلب رشته مکانیک در مقطع ارشد باید منابع ارشد مکانیک را بداند و بر اساس گرایش انتخابی خود و ضرایب دروس در آن گرایش این منابع را تهیه نماید.

پس اولین قدم برای موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد انتخاب دقیق و برنامه ریزی شده گرایش بر اساس علایق و توانمندی های خود است و دومین مرحله انتخاب منابع آزمون کارشناسی ارشد است که اگر به درستی انتخاب شوند، یک قدم اساسی و صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری و آزاد است.

مجموعه مهندسی مکانیک دارای 9 رشته است که پذیرش در رشته های «مهندسی تسلیحات» و گرایش «طراحی و ساخت خودروهای نظامی» فقط برای دانشگاه صنعتی مالک اشتر صورت می پذیرد. و همچنین پذیرش دانشجو در گرایش توان بخشی (گرایش 2) از رشته مهندسی پزشکی (رشته 3) فقط برای دانشگاه آزاد اسلامی صورت می پذیرد.

زبان عمومی و تخصصی

تعداد سؤالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد 30 سؤال می‌باشد. همان‌طور که از نام درس پیداست، تعدادی از سؤالات این درس زبان عمومی و تعدادی از آن‌ها نیز مربوط به اصطلاحات و متون تخصصی مهندسی مکانیک می‌باشد.

منابع کنکور کارشناسی ارشد مکانیک درس زبان عمومی :

زبان عمومی: منبع درسی: 504 essential words و essential words for TOEFL
منبع کنکوری: زبان عمومی زیر ذره‌بین- مولفان‌: یوسف زاده/جهانشاهی (دوجلدی)
زبان تخصصی

ریاضیات

منابع کنکور کارشناسی ارشد مکانیک درس ریاضی عمومی 1 و 2 :

منابع کنکوری و دانشگاهی:کتاب های مسعود آقاسریاضی عمومی ،اني – تشارات پوران پژوهش -نوشته فرزین حاجی جمشیدی و  ریاضی عمومی ۱ و ۲ – انتشارات سری عمومی ارشد- مولفان: مجید فرقانی مسعود مهدیان (ناظر علمی محمد صادق معتقدی)

منابع کنکور کارشناسی ارشد مکانیک درس معادلات دیفرانسیل :

منابع کنکوری: کتاب معادلات دیفرانسیل راهیان ارشد، معادلات دیفرانسیل، انتشارات نصیر، مولف: محمود کریمی (دوجلدی) – معادلات دیفرانسیل ، انتشارات سری عمومی ارشد، مولفان: مجید فرقانی، مسعود مهدیان (ناظر علمی محمد صادق معتقدی)منبع پیشنهادی و معادلات گاج

منابع دانشگاهی: معادلات دیفرانسیل بویس ، معادلات دیفرانسیل مسعود نیکوکار

منابع کنکور کارشناسی ارشد مکانیک درس ریاضی مهندسی :

رياضي مهندسي،معتقدي (پارسه) دو جلد كتاب (درس + تست). و رياضيات مهندسي محمود كريمي انتشارات نصير

حرارت و سیالات

منابع کنکور کارشناسی ارشد مکانیک درس ترمودینامیک :

تعداد سؤالات این درس در آزمون حدود 7 سؤال می باشد. از مهمترین دروس برای گرایش‌های تبدیل انرژی، مهندسی پزشکی و سیستم محرکه خودرو می‌باشد.

منابع دانشگاهی : ترمودینامیک سنجل- ترمودینامیک ون وایلن

منابع کنکوری: كتاب دو جلدي راهيان ارشد – ترمودینامیک ، انتشارات پارسه، مولف: دکتر فرشاد کوثری – ترمودینامیک- انتشارات جهش- مولف : امید بابایی

منابع کنکور کارشناسی ارشد مکانیک درس سیالات :

تعداد سؤالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد حدوداً 7 سؤال می‌باشد.

كتاب دو جلدي راهيان ارشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد مکانیک درس انتقال حرارت :

تعداد سؤالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد حدود 6 سؤال است.

منابع دانشگاهی: انتقال حرارت اینکروپرا – انتقال حرارت سنجل

منابع کنکوری: انتقال حرارت پوران پژوهش، نوشته دكتر محمد سميع پور.

جامدات

منابع کنکور کارشناسی ارشد مکانیک درس استاتیک :

تعداد سؤالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد در حدود 7 سؤال می‌باشد.

منبع دانشگاهی: کتاب استاتیک مریام، استاتیک بیر جانسون،

منبع کنکوری: کتاب استاتیک راهیان ارشد، استاتیک،انتشارات پوران پژوهش، مولف: دکتر محمد حسن نایی

منابع کنکور کارشناسی ارشد مکانیک درس مقاومت مصالح :

تعداد سؤالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد معمولاً 6 سؤال می‌باشد.

منبع دانشگاهی: مقاومت مصالح مریام- مقاومت مصالح بیر جانسون

منبع کنکوری: مقاومت پوران پژوهش نوشته محمد حسن نائي.

منابع کنکور کارشناسی ارشد مکانیک درس طراحی اجزاء :

تعداد سؤالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد حدوداً 7 سؤال می‌باشد.

طراحي اجزاي راهيان ارشد نوشته روح‌اله حسيني و  طراحی اجزاء انتشارات نصیر، مولف : دکتر مسعود شریعت پناهی

سروشگان

برای خرید و ارسال سریع هر یک از منابع کنکور ارشد رشته مکانیک کلیک کنید

سروشگان

دینامیک و ارتعاشات

منابع کنکور کارشناسی ارشد مکانیک درس دینامیک :

تعداد سؤالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد در حدود 5 سؤال می‌باشد.

منبع دانشگاهی: مریام

منبع کنکوری: كتاب راهيان ارشد نوشته روح‌اله حسيني – دینامیک، انتشارات پوران پژوهش، مولف : دکتر محسن جباری

منابع کنکور کارشناسی ارشد مکانیک درس ارتعاشات :

تعداد سؤالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد 5 سؤال می‌باشد.

منبع دانشگاهی:  ارتعاشات رائو-ارتعاشات تامسون
منبع کنکوری: ارتعاشات- انتشارات پوران پژوهش- مولف : دکتر محسن جباری كتاب ارتعاشات صالحي پور و حسيني

منابع کنکور کارشناسی ارشد مکانیک درس دینامیک ماشین :

از این درس در آزمون کارشناسی ارشد 5 سؤال مطرح می‌شود.

منبع دانشگاهی: دینامیک ماشین مارتین- دینامیک ماشین نورتن – جزوه درسی پرفسور اسلامی
منابع کنکوری:دینامیک ماشین، انتشارات نصیر ، مولف: جهانبخش حامدی (درسنامه خوب) –  دینامیک ماشین ، انتشارات مدرسان شریف ، مولف: مجتبی کبیریان (حل تستها خوب) –  دینامیک ماشین ، انتشارات راهیان ارشد- مولف: روح الله حسینی (حل تستها نسبتاً خوب)

منابع کنکور کارشناسی ارشد مکانیک درس کنترل :

از این درس در آزمون کارشناسی ارشد معمولاً 5 سؤال مطرح می‌شود.

منابع دانشگاهی: کنترل اگاتا – کنترل نورمن نایس- کنترل دورف
منابع کنکوری: کنترل، انتشارات آزاده، مولف: آریاز برادرانی (منبع پیشنهادی) – کنترل مخصوص مهندسی مکانیک و هوافضا از انتشارات جهش نوشته متدین

ساخت و تولید

منابع کنکور کارشناسی ارشد مکانیک درس ماشین ابزار :

معمولاً 4 سؤال هر ساله از این درس درآزمون کارشناسی ارشد مطرح می‌شود.

کتاب اصول ماشین کاری و ابزار شناسی دکتر رازفر انتشارات دانشگاه امیرکبیر

منابع کنکور کارشناسی ارشد مکانیک درس قالب پرس :

معمولاً 2 سؤال در آزمون مطرح می‌شود.

كتاب قالب­هاي برش نشر طراح

منابع کنکور کارشناسی ارشد مکانیک درس علم مواد :

تعداد سؤالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد معمولاً 4 سؤال می‌باشد.

كتاب متالورژي حرارتي اونر و کتاب علم مواد نوشته تويسركاني انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان

منابع کنکور کارشناسی ارشد مکانیک درس تولید مخصوص :

معمولاً 2 سؤال مطرح می‌شود.

روش­هاي مدرن ماشينكاري، فرزاد بي قال، نشر طراح، کتاب راهیان ارشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد مکانیک درس هیدرولیک و نیوماتیک :

از این درس در آزمون کارشناسی ارشد معمولاً 2 سؤال مطرح می‌شود.

كاربرد سيستم­هاي هيدروليك و پنوماتيك ، مهدي رضايي – حميد باصري انتشارات جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير

منابع کنکور کارشناسی ارشد مکانیک

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

در این مقاله سعی ما بر این بوده با توجه به سوالات کنکور در سال های گذشته و از همه مهم تر تجربه ی فروش کتاب در مرکز بورس خرید و فروش کتاب (میدان انقلاب) لیستی از منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر که به ترتیب پرفروش ترین منابع مرتب شده است را جمع آوری کنیم تا شما عزیزان بتوانید انتخابی درست برای مطالعه داشته باشید. در انتهای این مقاله ضرایب کنکور ارشد کامپیوتر که از سوی سازمان سازمان سنجش و آموزش تعیین شده است را نیز قرار داده ایم.

سروشگان

برای خرید و ارسال سریع هر یک از منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر کلیک کنید

سروشگان

زبان عمومی و تخصصی

یکی از دروس مهم و کاربردی در رشته مهندسی کامپیوتر، زبان انگلیسی است که می تواند به موفقیت داوطلبان کمک به سزایی نماید. تعداد سؤالات اين درس در آزمون کارشناسی ارشد 30 سؤال مي‌باشد. همان‌طور كه از نام درس پيداست، تعدادي از سؤالات اين درس زبان عمومي و تعدادي از آن‌ها نيز مربوط به اصطلاحات و متون تخصصي مهندسي كامپيوتر مي‌باشد. بدون ترديد اگر داوطلبان کارشناسی ارشد در درس زبان حداقل‌هايي را داشته باشند مطالعه و سرمايه‌گذاري در اين درس مي‌تواند منطقي باشد.

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر درس زبان عمومی :

 • زبان عمومی زیر ذره بین انتشارات نگاه دانش
 • زبان عمومی ارشد دکتر رستمی انتشارات نصیر
 • کتاب ارشد زبان تخصصی کامپیوتر دکتر ارسطو خلیلی فر و دکتر فائقه شاه حسینی انتشارات راهیان ارشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر درس معادلات دیفرانسیل :

 • معادلات دیفرانسیل آقاسی انتشارات نگاه دانش

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر درس ریاضیات 1 و 2 :

 • ریاضی عمومی آقاسی نگاه دانش
 • ریاضی عمومی شکر زاده انتشارات کتابخانه فرهنگ

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر درس ریاضیات گسسته :

 • ریاضیات گسسته ابوالفضل طرقی حقیقت پارسه

آمار و احتمالات

تعداد سؤالات درس آمار و احتمالات در آزمون كارشناسي ارشد 5 سؤال مي‌باشد. در دانشگاه‌ها كتاب‌هاي آمار و احتمال دكتر نادر نعمت‌الهي، احتمال و آمار دكتر پاشا، آمار و احتمالات مهندسي تأليف شلدون راس تدريس مي‌شود و بعضي اساتيد از جزوه‌هاي شخصي خود براي تدريس استفاده مي‌كنند. سؤالات اين درس در قسمت مفاهيم آماري معمولاً ساده‌تر و در قسمت احتمال سخت‌تر به نظر مي‌رسد.

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر درس آمار و احتمالات :

 • آمار و احتمالات مهندسی دکتر نیکوکار انتشارات راهیان ارشد (آزاده)
 • آمار و احتمالات مهندسی مدرسان شریف
 • آمار و احتمالات مهندسی دکتر نادر نعمت‌ اللهی انتشارات دالفک

مدار منطقی

از اين درس در آزمون 4 سؤال مطرح مي‌شود، این درس به لحاظ اهميت در بين دروس مهندسی كامپیوتر در كنار درس ساختمان داده‌ها جزء مهمترين دروس مي‌باشد. اين درس به نوعي پيش نياز درس معماري كامپيوتر نيز مي‌باشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر درس مدار منطقی :

 • کتاب مدار منطقی موریس مانو انتشارات خراسان
 • مدار منطقی دکتر اجلالی انتشارات نصیر
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

سیستم عامل

تعداد سؤالات اين درس در آزمون کارشناسی ارشد مهندسي كامپيوتر 4 تست مي‌باشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر درس سیستم عامل :

 • کتاب ارشد سيستم عامل دکتر ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد
 • سیستم های عامل استالینگز ترجمه مهدی ابراهیمی انتشارات نص
 • مفاهيم سيستم عامل سیلبر شاتس انتشارات دانش بنیاد
 • سیستم عامل مقسمی کارشناسی ارشد انتشارات گسترش علوم پایه
 • سیستم های عامل طرقی حقیقت انتشارات پارسه

نظریه زبان‌ها و ماشین ها

تعداد سؤالات اين درس در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 4 سؤال مي‌باشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر درس نظریه زبان ها و ماشین ها :

 • نظریه زبان ها و ماشین ها شاپوری انتشارات علوم رایانه
 • مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها ترجمه صراف زاده – پیتر لینز انتشارات کیان

معماری کامپیوتر

تعداد سؤالات اين درس در آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسي كامپيوتر 4 سؤال مي‌باشد

تسلط و درك مطالب مدار منطقي كمك زيادي به موفقيت در اين درس مي‌كند. اطلاعات داده‌ها، الگوريتم محاسباتي، زبان انتقال ثابت، واحد پردازنده، واحد كنترل، خط لوله‌اي و سيستم‌هاي موازي، حافظه پنهان و دستگاه‌هاي ورودي و خروجي I/O از جمله رئوس مطالب این درس مي‌باشند.

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر درس معماری کامپیوتر :

 • کتاب معماری کامپیوتر موریس مانو انتشارارت خراسان
 • معماری کامپیوتر هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش

ساختمان داده ها

از اين درس در آزمون 5 سؤال مطرح مي‌شود. منابع مهم اين درس در دانشگاه‌ها كتاب‌هاي اصول ساختمان داده‌ها تأليف هروتيز، ساختمان داده‌ها با استفاده از پاسكال تأليف تننباوم مي‌باشد. مباحث اين درس آرايه‌ها، صف و پشته، ليست‌هاي پيوندي، درخت‌ها، گراف‌ها و الگوريتم‌هاي مرتب‌سازي هستند. تسلط بر اين درس در درجه اول با توجه به تعداد سؤالات و ضريب آن بسيار مهم و در درجه دوم براي فهم بهتر درسي مانند طراحي الگوريتم و ساختمان گسسته كاملاً ضروري مي‌باشد.

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر درس ساختمان داده ها :

 • ساختمان داده ها و الگوریتم ها ابراهیمی مقدم انتشارات نصیر
 • ساختمان داده مهندس مقسمی انتشارات گسترش علوم پایه
 • ساختمان داده ها دکتر محسن طورانی انتشارات پارسه

پایگاه داده

تعداد سؤالات اين درس در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (7) سؤال مي‌باشد. تعاريف و مفاهيم پايگاه داده‌ها، مدل‌هاي داده‌اي، زبان‌هاي پرس و جوي فرمال، زبان پرس و جوي SQL، جامعيت و امنيت و سطوح نرمال و نرمال‌سازي از مطالبي است كه در اين درس مورد مطالعه قرار مي‌گيرد

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر درس پایگاه داده ها :

 • مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها رانکوهی انتشارات جلوه
 • پایگاه داده مقسمی انتشارات گسترش علوم پایه
 • پایگاه داده ها کیوان پور انتشارات پارسه

کامپایلر

تعداد سؤالات اين درس در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر معمولاً (6) سؤال مي‌باشد. به طور كلي كامپايلر برنامه‌اي است كه متن برنامه نوشته شده به يك زبان را كه زبان مبدأ ناميده مي‌شود، به عنوان ورودي گرفته و آن را به برنامه معادلش و به يك زبان ديگر كه زبان مقصد گفته مي‌شود، ترجمه مي‌كند. اين درس جزء دروس سنگين گرايش نرم افزار محسوب مي‌شود. دانستن مباحث درس نظریه زبان ها و ماشین ها به درک این درس کمک خواهد کرد.

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر درس کامپایلر :

 • طراحی و ساخت کامپایلر ها فردین شاپوری پوران پژوهش

طراحی الگوریتم ها

تعداد سؤالات اين درس در آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسي كامپيوتر 5 سؤال مي‌باشد. اين درس را به نوعي مي‌توان ادامه درس ساختمان‌داده‌ها دانست و براي تسلط بر اين درس، يادگيري كامل درس ساختمان‌داده‌ها ضروري مي‌باشد. رئوس مطالب اين درس، پيچيدگي زماني الگوريتم، الگوريتم‌هاي تقسيم، برنامه‌نويسي پويا، الگوريتم‌هاي حريصانه، مرتب‌سازي و جست و جو و مفاهيم درخت و گراف مي‌باشد.

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر درس طراحی الگوریتم ها :

 • طراحی الگوریتم مدرسان شریف
 • طراحی الگوریتم مقسمی انتشارات گسترش علوم پویا
 • طراحی الگوریتم هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش

هوش مصنوعی

تعداد سؤالات اين درس در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 7 سؤال مي‌باشد. اين درس از سال 81 به عنوان ماده درسي گرايش هوش مصنوعي در نظر گرفته شده است

بعضي از مطالب اين درس كمي نامانوس با رشته كامپيوتر مي‌باشد و به نوعي مفاهيمي از رشته‌هاي ديگر نيز در اين درس تلفيق شده است ولي از دروسي است كه مي‌توان با استفاده از تكرار در مطالعه مطالب آن به راحتي به درصد خوبي در آن رسيد

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر درس هوش مصنوعی :

 • کتاب ارشد هوش‌مصنوعي دکتر روح اله عبدی پور و دکتر ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد
 • هوش مصنوعی پوران پژوهش نوشته مهدیه شادی
 • هوش مصنوعی حمید رضا طارمیان انتشارات پارسه
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

سیگنال ها و سیستم ها

به گرایش معماری کامپیوتر اضافه شده است که شامل 7 سؤال بود. كتاب «اپنهایم» از منابع مهم این درس می‌باشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر درس سیگنال ها و سیستم ها :

 •  تجزیه وتحلیل سیستم ها امیر علی مؤمن زاده انتشارات راهیان ارشد
 •  تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها تقدسی انتشارات نصیر

مدار الکتریکی

اين درس از دروس تخصصی برای گرايش‌هاي معماري كامپيوتر و هوش مصنوعي و رباتیکز و از جمله دروسي است كه در گروه برق ارايه مي‌گردد. تعداد سؤالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد 5 سؤال می باشد

با نگاهي به كارنامه قبولي‌های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، مي‌توان به اين نتيجه رسيد ميانگين 45% به بالا براي اين درس خيلي دور از دسترس نيست.

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر درس مدار الکتریکی :

 • مدارهای الکتریکی دکتر جبه دار انتشارات نصیر
 • کتاب مدارهای الکتریکی 1 کارو زرگر انتشارات پوران پژوهش
 • مدار الکتریکی انتشارات پارسه

الکترونیک دیجیتال

تعداد سؤالات اين درس در آزمون کارشناسی ارشد (4) سؤال مي‌باشد. همان‌طور كه از نام اين درس پيداست، مطالب آن تركيب دو درس مدار منطقي و الكترونيك مي‌باشد و براي موفقيت در اين درس بايد به مطالب هردوي اين دروس مسلط بود. البته وزن الكترونيك در اين درس بيشتر است و آن مقدار مطلبي كه در مورد مدار منطقي لازم است را معمولاً دانشجويان رشته كامپيوتر بلد هستند و معمولاً داوطلبان در قسمت الكترونيك دچار مشكل اند.

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر درس الکترونیک دیجیتال :

 • الکترونیک دیجیتال ناصر مزینی انتشارات پوران پژوهش

VLSI

تعداد سؤالات اين درس در آزمون کارشناسی ارشد (4) سؤال مي‌باشد. از جمله دروسي است كه از سال 82 به عنوان ماده درسی در لیست دروس آزمون کارشناسی ارشد گرایش معماری سیستم های کامپیوتری گنجانده شده است.

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر درس VLSI :

 • کتاب طراحی vlsi وی-ال-اس-آی-دیجیتال مرتضی صاحب‌الزمانی-فرشاد صفايی-محمود فتحی انتشارات  شیخ بهایی

شبكه‌هاي كامپيوتري

تعداد سؤالات این درس در آزمون دانشگاه دولتی 6 سؤال می‌باشد. این درس در دوره کارشناسی به صورت مقدماتی و در دوره کارشناسی ارشد به صورت پیشرفته تدریس می‌شود. ارتباط كامپیوترها از لحاظ فیزیكی برای رد و بدل كردن اطلاعات، بررسی توپولوژی مختلف شبكه، بررسی انواع لایه‌ها و زیرساخت‌ها، تبدیل داده‌ها، حالت‌های ارسال، كنترل خطا، شبكه‌های بی سیم، لایه شبكه، انواع سوئیچینگ، الگوریتم‌های مسیریابی، پروتكل‌های مختلف اینترنت، تحلیل آدرس، لایه‌‌های انتقال از جمله مباحثی هستند كه در این درس مورد بررسی قرار می‌گیرند

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر درس شبکه های کامپیوتر :

 • شبكه‌هاي كامپيوتري کراس و راس ترجمه آنالویی
 • شبكه‌هاي كامپيوتري کراس و راس انتشارات نص

سروشگان

برای خرید و ارسال سریع هر یک ازمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر کلیک کنید

سروشگان

ضرایب دروس کنکور ارشد کامپیوتر

ضرایب دروس کنکور ارشد کامپیوتر
ضرایب دروس کنکور ارشد کامپیوتر

مطالب حذفی ریاضی عمومی 1

مطالب حذف شده کتاب ریاضی عمومی 1-1

مطالب حذفی ریاضی عمومی 1 انتشارات نگاه دانش

در کتاب ریاضی عمومی 1 جلد اول (ویرایش دوم و سوم) در قسمت اول از هر فصل كلیه مباحث به صورت كامل ارائه شده است. اما برخی از آنها به ندرت در كنكورها مورد سوال قرار گرفته اند و لذا میتوانید از آنها عبور نمایید كه آنها را تحت عنوان مطالب حذفی ریاضی عمومی 1 یا مطالعه آزاد معرفی می كنیم  بسیاری از مطالبی كه تحت عنوان مطالعه آزاد (حذفی) در ادامه معرفی میشوند در اكثر كتابهای مرجع دانشگاهی (منابع ریاضی عمومی) فاقد مطلب مجزای درسی بوده و در برخی موارد تمرین این كتابها هستند. با وجود اینكه اكثر این مطالب از نظر وزارت علوم جز سرفصل ریاضی 1محسوب میشوند در بسیاری دانشگاه ها(حتی دانشگاه های معتبر!!!) تدریس نمیشوند.

ضمنا هیچ اطلاعیه ای از طرف سازمان سنجش یا وزارت علوم مبنی بر اینكه مطالب ذكر شده در ادامه از مباحث ریاضی ۱حذف شده اند، صادر نشده است. اما به دلیل آنكه(این مطالب كه حجم آنها كمتر از ۵ درصد مطالب ریاضی ۱ است)  به ندرت مورد سوال بوده اند(برای داشتن فرصت كافی برای مرور سایر مطالب) بهتر است از آنها عبور نمایید.

بدیهی  است اگر مبحثی را حذف كنید(مباحثی كه به ندرت در كنكور مورد سوال بوده اند) در سایر قسمتهای كتاب نیز باید از تست هایی كه با آن مباحث مرتبط هستند، حذف گردند.

فصل 1

بهتر است این فصل را به عنوان مرجع در نظر بگیرید. در سایر فصلها كمتر به جزییات این فصل نیاز می شود. هر چند در كنكور برخی رشته ها مستقیما از این فصل سوالاتی مطرح شده است اما دانستن كلیاتی در مورد دامنه و برد و توابع و ویژگی آنها برای حل سوالات كافی هستند و بنابراین نیازی به حفظ كردن اتحادهای موجود در این فصل نمی باشد. اما مواردی كه در خلاصه نكات مهم این فصل در صفحه 43 و 44 مطرح شده اند را به خاطر بسپارید

 بر خلاف فصلهای 2 تا 7 كه تمام مثالها و تستهای  قسمت اول هر فصل باید حل گردد برای آنكه وقت زیادی در فصل 1 صرف نشود تعدادی از سوالات را در قسمت اول این فصل مشخص میكنم كه حتما باید آنها را حل نمایید و بابقی جزو مطالب حذفی ریاضی عمومی 1  می باشد.

شماره مثالهای مهم : 4 , 6 , 8 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 .

شماره تستهای مهم : 1 , 3 , 5 , 6  , 8 , 10 , 12 , 13 , 16 , 17 , 18 , 21 , 24 , 29.

مطالب حذف شده کتاب ریاضی عمومی 1

فصل دوم

در این فصل مطالب حذفی ریاضی عمومی زیادی وجود ندارد. اما از مبحث مجانب در كنكورها كمتر سوال آمده است.

شماره تستها و مثالهای مهم: كلیه تستها و مثالهای قسمت اول این فصل (از صفحه 61 تا 90)

فصل سوم

در این فصل می توانید از موارد زیر صرف نظر كنید.

 • تذكر 17 در صفحه 136 و 137
 • تعبیر فیزیكی و اقتصادی مشتق در صفحه 138

  شماره تستها و مثالهای مهم: كلیه تستها و مثالهای قسمت اول این فصل (از صفحه 125 تا 184) به جز مطالب حذفی ریاضی عمومی بالا

فصل 5

مبحث محاسبه مساحت و طول قوس نمودارهای قطبی در این فصل اهمیت زیادی دارد. در این فصل نمودارهای قطبی در صفحه 418 و 419 را به خاطر بسپارید. از موارد زیر به ندرت در كنكورها سوالی مطرح شده است.

 • حالات خاص نمودارهای قطبی در صفحه 415
 • مبحث تقارن و دوران در صفحه 416

شماره تستها و مثالهای مهم: كلیه تستها و مثالهای قسمت اول این فصل (از صفحه 413 تا 432) به جز مطالب حذفی ریاضی عمومی بالا

فصل 4

این فصل در كتاب ریاضی 1 مهمترین فصل است و تنوع سوالات زیادی دارد.از موارد زیر به ندرت در كنكور سوال آمده است.

 •  آزمون دیریكله در صفحه 289
 • مثال 33 در صفحه 290
 • تابع بتا در صفحه 301 و 302 اما رابطه (4-15) در صفحه 302 را به خاطر بسپارید.

شماره تستها و مثالهای مهم: كلیه تستها و مثالهای قسمت اول این فصل (از صفحه 245 تا 324) به جز مطالب حذفی ریاضی عمومی بالا

فصل 6

مطالب حذفی ریاضی عمومی خاصی را نمیتوان در این فصل یافت.

 شماره تستها و مثالهای مهم: كلیه تستها و مثالهای قسمت اول این فصل (از صفحه 449 تا 464)

فصل 7

مانند فصل انتگرال تنوع سوال زیادی دارد. خصوصا از مبحث سری توانی و تیلور در كنكورها سوالات زیادی مطرح شده است.

از موارد زیر در این فصل به ندرت سوال آمده است.

 • دنباله های بازگشتی(مثال 5 و 6 و 7 در صفحه 491)
 • آزمون تراكم كوشی و رابه در صفحه 512
 • آزمون آبل در صفحه 513

  شماره تستها و مثالهای مهم: كلیه تستها و مثالهای قسمت اول این فصل (از صفحه487 تا 538) به جز مطالب حذفی ریاضی عمومی بالا

harry potter

آیا خواندن کتاب های هری پاتر عمر آدم را کم میکند ؟

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از سایت دانشگاه آکسفورد، محقق و عضو هیئت علمی دانشگاه آکسفورد انگلیسی نتایج تحقیقات خود را در قالب نظریه‌ای جالبی و عجیب درباره درباره کتاب و مطالعه کتاب منتشر کرده است. دکتر «امیلی تروسینکو» استاد رشته زبان‌شناسی دانشگاه آکسفورد اعتقاد دارد کتاب نیز مثل سایر رسانه‌های معاصر روی سلامتی تاثیر منفی دارد.

دکتر تروسینکو تحقیقات گسترده‌ای در زمینه زبان و ادبیات کشورهای مختلف انجام داده است که نمونه اخیرش مربوط به زبان آلمانی است. وی نتایج تحقیقات روانشناختی اخیر خود را اینگونه تفسیر می‌کند که کتاب بر خلاف عقیده عمومی  آنقدرها هم برای انسان مفید نیست. این استاد انگلیسی بر اساس تجربه شخصی‌اش می‌گوید: «هرچند نمی‌توان فایده‌های مطالعه کتاب را انکار کرد ولی باید بگویم که به اعتقاد من مطالعه کتاب آنقدرها هم برای زندگی انسان مفید نیست و حتی در بعضی موارد زندگی انسان را نیز به خاطر می‌اندازد.»

کتاب های هری پاتر

دکتر تروسینکو به تحقیقاتش در همکاری با دانشمندان علوم تغذیه در دانشگاه آکسفورد و همچنین گروه تحقیقاتی بیت (BEAT) اشاره می‌کند که بزرگترین گروه علمی غیردولتی در کشور انگلیس است. نتیجه تحقیقات این است که مطالعه کتاب به میزان قابل توجهی با عوارض و اختلالات تغذیه مثل کم اشتهایی رابطه مستقیم دارد. نتایج تحقیقات دکتر تروسینکو و تیم تحقیقاتی نشان می‌دهد کتاب خواندن برای کسانی که به اختلالات روانی ناشی از سوءتغذیه مبتلا هستند، نه تنها مفید نیست بلکه موجب به خطر افتادن زندگی آنها خواهد شد.

بیش از 600 نفری که در این تحقیقات شرکت کرده بودند اعلام کردند که اختلالات سوءتغذیه آنها با خواندن کتاب و به خصوص خواندن داستان افزایش پیدا می‌کند. در مطالعات سال‌های قبلی تیم تحقیقاتی دانشگاه آکسفورد ارتباط تماشای تلویزیون و مجلات با اختلالات تغذیه‌ای ثابت شده بود و حالا این تیم‌های تحقیقاتی درباره کتاب نیز همین نظر را دارند.

دکتر تروسینکو در مقاله خود که در مجله روانشناسی دانشگاه آکسفورد نیز منتشر شده است، نظریه جالب دیگری نیز دارد. وی اعتقاد دارد میزان اختلالات تغذیه‌ای در رابطه با مطالعه کتاب بستگی به نوع کتاب و حتی داستان مورد نظر دارد. وی می‌گوید: «بسته به ذائقه افراد هر داستانی از هری پاتر گرفته تا غرور و تعصب جین آستن در میزان اختلالات تاثیر متفاوتی دارد. افراد روی داستان تمرکز زیادی کرده و از تفکر منطقی به دنیای واقعی بازمی‌مانند و شاید یکی از دلایل اختلالات تغذیه‌ای همین تمرکز بیش از حد روی داستان‌ها و کتاب باشد.»

طبق نظریه استاد دانشگاه آکسفورد داستان‌های علمی تخیلی یا داستان‌های طولانی بیشتر روی افراد تاثیر دارد و موجب اختلالات می‌شود.